Հիվանդnւթյnւններ, nրnնց բnւժման hամար nւղղակի պեsք է ճիշտ դիրքnվ fնել․ Մեջfի gավ, nւսերի gավ, բարձր ճնշnւմ nւ nչ միայն

POSITIV

Հիվանդություններ, որոնց բուժման համար ուղղակի պետք է ճիշտ դիրքով քնել․․․Մեջքի ցավ, ուսերի ցավ, բարձր ճն շում ու ոչ միայն։ Խորը և առողջ քուն անհրաժեշտ է բոլորին։

Քնած ժամանակ մեր մարմինը հանգստ անում է, իսկ ուղեղը վերամշակում ինֆորմացիան և ազատվում ավելորդից։

Մեծ մասամբ դեպքերում, երբ չկան որևէ հիվանդ ույթուններ, մարդուն անհրա ժեշտ է քնել 7-9 ժամ՝ լիարժեք հանգստանալու համար։

Սակայն քչերը գիտեն, որ առողջ լինելու և որոշակի հիվանդություններից ազատ վելու համար պետք է ընտրել նաև քնելու ճիշտ դիրք։

1․ Մեջքի ցավերի դեպքում

Մեջքի ցավերից մեկընդմիշտ ազատվելու համար անհրաժեշտ է պառկել մեջ քին և ծալած սրբիչ դնել գոտկատեղի տակ։ Սրբիչի չափն ընտրեք ինքներդ՝ կախված զգացողություններից։

Լրացո ւցիչ սրբիչ կարող եք դնել նաև ծնկների տակ։

2․ Ուսերում ցավի դեպքում

Այս դեպքում արգելվում է պառկել հի վանդ տեղի վրա, քա նի որ այդպես միայն ավելի վատ կլինի։ Քնելու համար պետք է 3 բարձ․ մեկը պահել ծնկներով, մյու սին դնել գլուխը, երրորդն էլ գրկել ձեռքերով։

Քնել միա յն առողջ կողմի վրա։

3․ Հարբուխի ժամանակ

Եթե կա քթի փակվա ծություն, մարդիկ չեն կարո ղանում հան գիստ քնել։ Այդ դեպքում կարող եք քնել վեր բարձրա ցրած գլխով։

Դրա համար մի քանի բարձ դրեք միմյանց վրա, բայց հիշեք, որ մեթոդի օգտագործումը կարող է հանգեցնել պարանոցի ցավերի, այնպես որ օգտա գործեք այն միայն հիվանդ ժամա նակ։

4․ Գլխացավերի դեպքում

Փորձեք գլխի երկու կողմ երից բարձեր դնել, որպեսզի չպտ տեք գլուխը։ Հաճախ գլխի անհարմար դիրքն է դառնում գլխացավերի պատճառ։

5․ Բարձր ճնշման ժամանակ

Բժշկական հետազոտություն ներին համա ձայն, ավելի հեշտ կլուծվի բար ձր ճնշ ման խնդիրը, եթե դեմ քով դեպի ներքև քնեք։ Այսինքն, եթե ունեք բարձր ճնշում, քնեք որովայնի վրա։

6․ Մարսողական խնդիրներ

Ձախ կողքի վրա քնելը նվա զեցնում է որովայնի ցավերի առաջացումը՝ մարսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց մոտ։

Ապրեք առողջ

Bewerten Sie den Artikel
Mit Freunden teilen
Kommentar hinzufügen